Vilka är vi?

Vi är klass 8E på Nivrenaskolan utanför Sundsvall. Vi är 26 elever i klassen med olika intressen och bakgrund. Vi är stolta att kunna representera flera olika länder, kulturer och språk. Två av våra lärare administrerar bloggen medan vi i klassen är redaktörer och skribenter.

Under höstterminen 2016 bestämde vår lärare att vi skulle delta i Energifallets högstadiespecial. Tillsammans bestämde vi att vi ville ha en plattform där vi kunde dokumentera vårt arbete och nå ut med våra lärdomar under arbetets gång. Under Energifallet arbetade vi med flera olika ämnen och lärare, därför kändes bloggen som ett bra verktyg så att alla kunde se vad vi har gjort och hur vi arbetar. Vår blogg riktar sig till alla intresserade men framför allt våra lärare så att de kan följa vårt arbete.

De specifika uppgifter som är kopplade till Energifallet och hållbar utveckling kommer att finnas i flödet på första sidan och under olika flikar i menyraden. Bloggflödet kommer också att fyllas med vår skolvardag, olika ämnen och raster. Vi vill gärna visa upp många olika saker så räkna med att få möta olika delar av vår skolvardag på bloggen.

Under vårterminen 2017 deltar vi i Sundsvalls ungdomskommunfullmäktige, detta arbete kommer också att dokumenteras löpande i bloggen för att andra klasser ska kunna se hur vi arbetar under processen.

Vi tycker att vi borde vinna webbstjärnan eftersom vi visar vår skolvardag. Det blir lite som en dagbok och en inblick i skolans värld. Det är spännande eftersom klasskamrater från andra länder kan visa hur vår skola ser ut. Vi har lärt oss

Vi har valt att licensera vår blogg med hjälp av Creative commons och vi har hela tiden en diskussion kring upphovsrätt och hur vi kan använda andras, och dela med oss av våra bilder, filmer och texter.

Bilder som finns på vår blogg har vi tagit själva eller sökt via Creative commons!