Energifallets högstadiespecial

Under höstterminen 2016 deltar fem stycken klasser från Nivrenaskolan i Energifallet, ett arbetsupplägg för högstadieelever framtaget av Naturskyddsföreningen.

Arbetsupplägget har en tydlig koppling till kursplanen och det finns många möjligheter till ämnesövergripande arbete. Under arbetets gång kommer vi också genomföra ett studiebesök  på IKEA i Sundsvall.

dsc_00421

Worshop under studiebesök på IKEA, är produkten hållbar?

 

Texten uppdateras.